Hakkında

BilgiSensin !

Bilgi Türk Dil Kurumu Sözlüğünde “insan aklının alabileceği gerçek, olgu ve ilkelerin tümüne verilen ad” şeklinde tanımlanmıştır. Birçok farklı tanımdan öte insanın araştırarak, yaşayarak, gözlemleyerek elde ettiği donelerdir Bilgi. Felsefik olarak yaklaşıldığında ise “ bilen özne ile bilinen nesne arasında kurulan ilişki sonucunda ortaya çıkan ürün” şeklinde tanımlanabilir.

BilgiSensin, Bilginin üretilmesi, kullanılması ve hatta çıkan ürünlerin insanlar tarafından kullanılması felsefesine dayanan bir projedir. BilgiSensin.Net projesinde amaç bilgi paylaşımını sağlıklı, doğru ve olabildiğince özgün olarak yapabilmek amacındadır. Bu projeyi hayata geçirmek için bazı denemeler yapsak da en son haline gelmesi 4 yılı buldu. Sürecin geçmişinde birkaç kez forum denemeleri de olmadı değil.

Bilgiyi üretmek çok zor. Uzun uğraşlar sonucunda üretilen bilgi yeterliliği kanıtlanmış bireylerin doğruluğunu onaylaması ile literatürde yerini alıyor. Elbette literatürde her yer alan bilgi kullanışlı olmuyor. Bilginin kullanım sıklığı ve kullanımı sonunda elde edilen fayda da bilgiyi kıymetli kılıyor.

Gerçek Akademisyenlerin hiç durmadan araştırmaları, bilgi üretmeleri ve öğrenme ve öğretme azimleri takdire şayan bir davranış. Bilim adamı olmanın en önemli belirtilerinden birisi de araştırmanın zamanı olmadığı konusunda hemfikir olmaları.

Bilginin kullanım amacı da bilginin kutsiyetini belirliyor. Eğer topluma faydalı bir amaç için bilgiyi kullanıyorsanız ve sonucunda da fayda sağlıyorsanız o zaman halk kahramanı olarak anılmanız az meselesi.  Ama kendi çıkarlarınız için kullanıyorsanız ve topluma faydası dokunmuyorsa esameniz bile okunmuyor.

Yüce Allah (c.c.) ilimi dileyene vereceğini müjdeliyor. O zaman Yüce Allah’tan ilim dilemek ve Yüce Allah’ın rızası için ilim üretmek mertebesine ulaşanlardan olmak dileği ile.

BilgiSensin.Net projesinde siz ilim ve bilim sahiplerinin de katkısını görmek bizleri sevindirir. Amacımız bilginin doğru ve sağlıklı bir şekilde paylaşılmasını sağlamak.

Bilgi paylaşmaktan korkmayan, bilginin paylaştıkça çoğalacağının farkında olan, üretken bireylerin her zaman aramızda yeri mevcut. Bir eposta uzağınızda sizlerin de fikirlerini bekliyoruz.